Her-erkenning CIG

Her-erkenning CIG

Het besluit van de administrateur-generaal van 15 februari 2022. tot erkenning en wijziging van de erkenning van voorzieningen in de jeugdhulp.

In dit besluit zit onder meer de wijziging van de erkenning van de CIG vervat. Op 17 december 2021 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 inzake de erkenningsvoorwaarden en subsidienormen van de voorzieningen in de jeugdhulp, goed en deze besluitwijziging had onder meer betrekking op de erkenning van de CIG op basis van de typemodules gezinsverblijf en gezin begeleiding.

ModuleDoelgroepCapaciteit
GezinsverblijfGezinnen3
GezinsbegeleidingGezinnen7
BegeleidingscapaciteitGezinnen10

GERELATEERDE PROJECTEN & ACTUALITEIT

Her-erkenning CIG

Het besluit van de administrateur-generaal van 15 februari 2022. tot erkenning en wijziging van de erkenning van voorzieningen in de jeugdhulp...

Project INTENCO

Intensieve traumabehandeling en contextopname

DRAAG JE
STEENTJE BIJ

Kom ons team versterken, solliciteer vandaag nog. Ook kandidaat vrijwilligers en stagiair(e)s kunnen hier hun gegevens achterlaten.