JEUGDZORG

Binnen onze dienst jeugdzorg bieden we ondersteuning aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Dit doen we via de residentiële modules kinderwerking, jongerenwerking en TCK (kamertraining). Daarnaast bieden we een ambulante ondersteuning aan voor jongvolwassenen binnen een CBAW (contextbegeleiding voor autonoom wonen) module.

KINDERWERKING

JONGERENWERKING

TCK

CBAW

KINDERWERKING

Wanneer kinderen in een verontrustende thuissituatie zitten kunnen ze tijdelijk bij ons verblijven. We zorgen voor een veilige en warme plek waar iedereen op zijn gemak is. Samen met de ouders en belangrijke  familieleden  kijken we welke zorg nodig is voor de ontwikkeling van de kinderen. We proberen indien mogelijk terug naar huis te werken. Streven naar stabiliteit en veiligheid  in de thuissituatie  en het vergroten van de rol van het eigen netwerk in de opvang en opvoeding van de kinderen zijn belangrijke doelstellingen.  We werken hiervoor ook samen met ons Ondersteunings Centrum voor Ouders (OCO) en indien nodig met externe diensten.

Aanmelden voor verblijf kan enkel door een verwijzer (CLB, OCJ, VK, Jeugdrechtbank) en via de toegangspoort.

Wil je ons contacteren? Dat kan op ons algemeen nummer 09 226 12 76. Vraag naar een medewerker van de kinderwerkingen.

JONGERENWERKING

De jongerenwerking biedt verblijf, begeleiding en ondersteuning aan jongeren en hun context. De werking richt zich tot jongens en meisjes in het secundair onderwijs.

In onze werking begeleiden we jongeren in het nemen van stappen naar zelfstandigheid. We ondersteunen jongeren in het leren koken, kleren wassen, omgaan met geld, (dokters)afspraken maken,… Ouders, familie en vrienden spelen hier een belangrijke rol in. Op maat van elke jongere worden aangepaste doelstellingen en afspraken gemaakt om hier rond te werken en de rol en betrokkenheid van het netwerk te vergroten.

Elke jongere heeft een Individuele Begeleider (IB). De IB vormt de rode draad doorheen het traject van de jongere. Op regelmatige basis hebben de IB en de jongere gesprekken met elkaar over de individuele doelstellingen van de jongere. Een doelstelling is iets waar de jongere, ouders en begeleiders samen aan kunnen werken zodat de jongere kan groeien op weg naar zelfstandigheid. Daarnaast bespreken IB’s verschillende thema’s zoals school, vrijetijdsbesteding, zakgeld, samenwerking en contact met de context enzovoort met de jongere. De jongere kan terecht bij de IB met al zijn/haar vragen.
Het team van de jongerenwerking wordt ondersteund door een coachende driepoot:

  • Diensthoofd die organiseert en zorg draagt voor het personeel.
  • Orthopedagoog die de schoolse, medische en therapeutische trajecten van de kinderen coördineert.
  • Maatschappelijk werker die samen met de begeleiders de samenwerking met ouders, kennissen, familie en …. bewaakt.

We zetten sterk in op samenwerking met andere diensten om een breed netwerk te maken voor onze jongeren en hun context.

Wil je ons contacteren? Dat kan op ons algemeen nummer 09 226 12 76. Vraag naar een medewerker van de jongerenwerking.

TCK

Onze TCK werking ondersteunt jongeren specifiek in hun traject naar zelfstandigheid. TCK staat voor ‘Trainingscentrum Kamer Wonen’, ook wel ‘kamertraining’ genoemd. Binnen deze werking wordt er ingezet op een aantal basisvaardigheden waarvan we verwachten dat onze jongeren deze onder de knie krijgen. We bieden hiervoor een volledig uitgeruste studio aan van waaruit we met de jongere aan de slag gaan. Voor gezinnen met perspectief om naar huis toe te werken ondersteunen we waar nodig en gaan we samen een traject naar huis toe.

Het ontwikkelen van basisvaardigheden is belangrijk omdat we de jongeren willen ondersteunen naar zelfredzaamheid. Zo verwachten we bijvoorbeeld dat onze jongeren zelfstandig boodschappen doen, koken, communiceren, afspraken maken, hun school en werk organiseren, hun studio opruimen, enz. De jongere leert zelf initiatief nemen en communiceert met zijn of haar begeleider. De nadruk ligt op het werken samen met de jongere.

Om de draagkracht van onze jongeren te versterken zetten we sterk in op het vergroten van hun netwerk van vrienden en familie. We werken aan een duurzaam netwerk van ondersteuning en hulpverlening aangepast aan elke unieke jongere.

Wil je ons contacteren? Dat kan op ons algemeen nummer 09 226 12 76. Vraag naar een medewerker van TCK.

CBAW

Contextbegeleiding voor autonoom wonen (CBAW) is een begeleidingsvorm waar we ambulant aan de slag gaan met (jong) volwassenen (tot max 25 jaar). Dit houdt in dat de jongere buiten onze voorziening verblijft. We bieden begeleiding op maat aan. Zo bekijken we met de jongere op welke levensdomeinen er zich nog uitdagingen bevinden. We gaan dan samen met hen aan de slag om deze domeinen te versterken. Hierbij kan het gaan over hun thuissituatie, financiële ondersteuning, administratieve ondersteuning, psycho-sociale ondersteuning enzovoort.

We werken daar waar nodig aan een passend netwerk van ondersteuning binnen het (jong)volwassen aanbod.

Wil je ons contacteren? Dat kan op ons algemeen nummer 09 226 12 76. Vraag naar een medewerker van CBAW.

HEB JE EEN
VRAAG?

Contacteer ons vrijblijvend en wij zoeken zo snel mogelijk het gepaste antwoord voor jou.