OVER ONS

De Kiekenstraat is een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg erkend voor Jeugd- en Integrale Gezinszorg. We bieden ondersteuning aan kinderen, jongeren en jonge kwetsbare gezinnen. Dat doen we via verschillende werkvormen zoals leefgroepen voor kinderen en jongeren, kamertraining (TCK) en contextbegeleiding voor autonoom wonen (CBAW). Ons ondersteuningscentrum voor ouders (OCO) is een grote troef in het creëren van verbinding tussen kinderen en hun context. Ons Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) biedt zowel begeleiding en verblijf voor (aanstaande) ouders, al dan niet alleenstaand, van wie de gezinscohesie, de zorg voor de komende generatie en de maatschappelijke integratie in het gedrang komt of al verstoord is.

GESCHIEDENIS

MISSIE

VISIE

HEB JE EEN
VRAAG?

Contacteer ons vrijblijvend en wij zoeken zo snel mogelijk het gepaste antwoord voor jou.