Begeleiding TCK/CBAW

VACATURE:
Begeleiding TCK/CBAW 80%

De Kiekenstraat, het vroegere Centrum voor Integrale Jeugd-en Gezinszorg Sint-Jan Baptist werkt binnen het kader van de Bijzondere Jeugdbijstand. De werking van de voorziening is enerzijds gericht naar minderjarige jongens en meisjes van 0 tot 25 jaar, in een verontrustende opvoedingssituatie en/of vanuit maatschappelijke noodzaak. Het gaat hoofdzakelijk om kinderen die in hun thuismilieu in gevaar verkeren, kinderen/jongeren uit instabiele gezinnen, die mishandeld, verwaarloosd of misbruikt worden. Anderzijds wordt de doelgroep binnen het Centrum voor Integrale Gezinszorg gevormd door (aanstaande)(tiener)moeders tot 20 jaar en jonge kwetsbare gezinnen waarvan moeder maximum 25 jaar is.

Om onze TCK/CBAW te versterken zijn we op zoek naar een ervaren en enthousiaste begeleid(st)er en dit voor een onbepaalde duur ( jobtime 80%)

 

Functieomschrijving

 • Je staat in voor de ondersteuning van jongeren in hun traject naar zelfstandigheid (in opdracht van of samenspraak met verwijzende instanties).
 • Je werkt sterk contextueel gericht.
 • Je werkt samen met de begeleid(st)ers van de Jongerenwerking om het traject naar kamertraining (TCK) voor te bereiden.
 • Je werkt als individuele begeleid(st)er (IB), in samenspraak met de coachende driepoot (Maatschappelijk werker, Orthopedagoog en teamverantwoordelijke) de trajecten in TCK uit.
 • Je bereidt jongeren in TCK voor op een traject naar contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW).
 • Je geeft vorm aan de CBAW begeleidingen.
 • Samen met de coaches werk je aan alternatieve trajecten voor jongeren met complexe problematiek en dit in samenspraak met netwerken van verschillende diensten.
 • Je hebt een sterke visie op het begeleiden van jongeren naar zelfstandigheid binnen de bijzondere jeugdzorg. Je kan deze ook mee inzetten bij de uitbouw van de huidige werking.

 

Profiel

 • Bachelor in de orthopedagogiek.
 • Bachelor sociaal werk.
 • Bij voorkeur minimum 2 jaar ervaring in de bijzondere jeugdzorg.
 • Bijkomende opleiding in contextueel werken is een meerwaarde.

 

Competenties

 • Je bent in staat om meerzijdige partijdigheid te hanteren op alle domeinen
 • Je werkt sterk contextueel gericht
 • Je hebt interesse in de leefwereld van de jongere
 • Je kan met jongeren op een participatieve manier mee vorm geven aan hun traject.
 • Je kan samen met de jongere een netwerk van diensten uitbouwen.
 • Je bent in staat om je handelen en spreken af te stemmen op de (geschonden) emotioneel relationele ontwikkeling van de jongere en zijn context
 •  Je kan met jongeren motiverende gesprekken voeren.
 • Je staat in voor een correcte verslaggeving en administratie.
 • Je kan zelfstandig en planmatig werken
 • Je toont zin voor initiatief
 • Je toont een sterk relativerend vermogen
 • Je kan een rolmodel zijn als persoon
 • Je bent sociaal vaardig
 • Je kan actief overweg met ICT/multimedia
 • Je hebt zicht op rechten en plichten van jongeren in de jeugdzorg

 

Ondersteuning

 • Je wordt ondersteund door de teamverantwoordelijke, orthopedagoog, maatschappelijk werker en directie.
 • Je werkt in duo met je co-begeleider
 • Alsook door middel van teamvergaderingen, casusoverleg, afstemmings- en functioneringsgesprekken, formeel en informeel overleg met collega’s van de voorziening.

 

Aanbod

 • Je komt terecht in een positieve, mensgerichte en dynamisch sociale organisatie, waar je mee impact hebt op de vorm van de onderneming.
 • Je krijgt de kans om een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren via de sociale doelstellingen van de organisatie.
 • We bieden je een contract van onbepaalde duur met een jobtime van 80% aan.
 • Verloning als bachelor, barema PC 319.01, met overname van anciënniteit mits goedkeuring door dienst Jongerenwelzijn.
 • Daarnaast bieden wij je werkondersteuning voor persoonlijke groei aan en de mogelijkheid tot het volgen van vorming en bijscholing.
 • Je werkt in een flexibel uurrooster, dat je in overleg met de teamverantwoordelijke afstemt op de noden van de lopende begeleidingen.
 • Je bent regelmatig onderweg (eigen wagen is een meerwaarde) in functie van de begeleidingen (huisbezoeken, contacten met andere instanties…).
 • Voor de verwerking van informatie, casusoverleg, maken van afspraken kan je gebruik maken van een laptop en GSM.

 

Heb je interesse voor deze job, dan kan je solliciteren door je CV en motivatiebrief te sturen naar
Wim Lanckman op het mailadres Wim.Lanckman@dekiekenstraat.be

Sollicitaties worden ingewacht tot en met 31 maart 2024.

IK BEN
GEÏNTERESSEERD

  IS ER EEN
  VRAAG?

  Contacteer ons vrijblijvend en wij zoeken zo snel mogelijk het gepaste antwoord voor jou.