Orthopedago(o)g(e) Kinderwerking

VACATURE:
Orthopedago(o)g(e) KinderWerking

De Kiekenstraat vzw heeft een erkenning van het Agentschap Opgroeien als Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ) voor verblijf, kamertraining en CBAW. De werking is gericht naar jongens en meisjes van 0 tot 25 jaar, in een verontrustende opvoedingssituatie en/of vanuit maatschappelijke noodzaak. Er is ook een tweede erkenning als Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG). De doelgroep binnen het CIG beoogt jonge kwetsbare gezinnen waarvan moeder maximum 25 jaar is. Er lopen verschillende innovatieve projecten, partnerschappen en engagementen die het werken met kwetsbare kinderen en hun gezinnen willen versterken.

Om onze teams van de Kinderwerkingen te versterken zijn we op zoek naar een enthousiaste orthopedago(o)g(e)

Het betreft een tijdelijk contract van december 2023 – oktober 2024 (zwangerschapsvervanging) aan max 90% jobtime

De opdracht omvat het meewerken aan het beleid van de organisatie, bijstaan van de ons toegewezen jongeren en hun netwerk, het coachen/ondersteunen van de medewerkers van de Kinderwerkingen.

Je maakt deel uit van een coachende driepoot (orthopedagoog-maatschappelijk assistent-diensthoofd). Je bent verantwoordelijk voor twee leefgroepen, met elk 10 kinderen en 8 begeleiders en coacht de begeleiders om de ontwikkelingstrajecten van de kinderen en jongeren vast te houden. Dit in nauwe samenwerking met het diensthoofd en de maatschappelijk werker van de deelwerking.

Daarnaast maak je deel uit van de coördinatiegroep. Daar geef je met de collegae uit de andere deelwerkingen, vorm aan visie, organisatieontwikkeling, beleidsvraagstukken,… In het uitvoeren van je opdracht word je ondersteund door directie en kwaliteitscoördinator. Alle (deel)werkingen bevinden zich op dezelfde campus in het centrum van Gent.

Vanuit onze visie ‘Totale Kindzorg’ ondersteun je en zoek je actief naar mogelijke nieuwe benaderingen, verbanden en analyses. Je hebt een brede kijk en kennis van verschillende denkkaders en kan deze implementeren waar nodig. Je bent overtuigd van de sterke krachten in eenieder en gaat opbouwend, bekrachtigend te werk. Je bouwt mee aan een positief leef- en werkklimaat.

Goed kunnen plannen en organiseren is noodzakelijk maar eveneens het stellen van prioriteiten en flexibel inspelen op situaties die onderhevig zijn aan verandering. Hierbij is communicatie een verbindende tool, zowel intern als extern. Daarom is het heel belangrijk te synthetiseren en info helder en gefundeerd over te brengen.

Ook het coördineren en afstemmen van deze informatie naar de diverse disciplines behoren bij je takenpakket.

Als bijzondere vaardigheden verwachten we :

 • Goede kennis van ontwikkelingsproblematieken en hechtingsstoornissen (ervaring in de praktijk is een meerwaarde)
 • Goede kennis van de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van kinderen en adolescenten en de uitdagingen die dit met zich meebrengt.
 • Goede kennis van ontwikkelingsstoornissen, psychische problemen en psychiatrische stoornissen zoals depressie, angststoornis, persoonlijkheidsstoornissen, afhankelijkheidsproblematieken, suïcidaal gedrag,… en van de impact van deze stoornissen op de ontwikkeling in de adolescentiefase. Het is belangrijk een goede inschatting te kunnen maken om de juiste hulp/experten te kunnen inschakelen indien nodig, alsook in coaching naar het team toe
 • Kennis van het contextuele denkkader is een meerwaarde
 • Als orthopedagoog ben je een sleutelfiguur. Samen met de andere coachen en hoofden verzeker je beurtelings een week permanentie. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid.
 • We hechten belang aan je sociale en persoonlijke houding, inzichten en vaardigheden die helpen uitdagingen aan te pakken en tot een goed einde te brengen.
 • Voor onze werking opteren we voor iemand die de vervanging volledig kan overbruggen.

 

Persoonlijkheidskenmerken

 • Straalt (zelf)vertrouwen uit
 • Zelfstandig werken
 • Authenticiteit
 • Bewust van eigen handelen, zelfreflectie, inzicht
 • Omgaan met feedback, deze terugkoppelen en er iets mee doen.
 • Een onderzoekende en nieuwsgierige geest, met sterk innoverend vermogen

 

Competenties

 • Ervaring met (residentiële) jeugdhulp
 • Ervaring met context en gezinsbegeleiding
 • Meerzijdige partijdigheid is een basishouding
 • Coachen
 • Openheid en flexibiliteit
 • Conceptueel denken
 • Krachtgericht werken is fundamenteel
 • Multitasken
 • Stressbestendig
 • Verbindend werken
 • Innoverend werken

 

Profiel

 • Het vereiste opleidingsniveau is master (klinische) (ontwikkelings-)psychologie of orthopedagogiek.
 • Werkervaring is een pluspunt.

 

Aanbod

 • Je komt terecht in een positief ingestelde, mensgerichte, dynamisch en sociale organisatie waar je mee impact hebt op de vorm van de voorziening.
 • Je krijgt de kans om een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren via de sociale doelstellingen van de organisatie.
 • Verloning als Master, barema PC 319.01, L1, uitgebreide groepsverzekering Arbeidsongevallen
 • We bieden je een vervangingscontract aan (minimaal tot oktober 2024), aan 90% jobtime. Indiensttreding bij voorkeur zo snel mogelijk
 • Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan tot het volgen van vorming en bijscholing.

 

Heb je interesse voor deze job, dan kan je solliciteren door je CV en motivatiebrief te sturen naar Julie Cattelain op het mailadres julie.cattelain@dekiekenstraat.be

Sollicitaties worden ingewacht tot en met 20 november 2023
1e sollicitatieronde zal doorgaan op woensdag 22 november (namiddag)
2e sollicitatieronde zal doorgaan op vrijdag 1 december

IK BEN
GEÏNTERESSEERD

  IS ER EEN
  VRAAG?

  Contacteer ons vrijblijvend en wij zoeken zo snel mogelijk het gepaste antwoord voor jou.